• شماره تماس: 38525830 (051)
  • نشانی مطب: مشهد، خيابان ابن سينا، ميدان بيمارستان امام رضا، ساختمان پزشكان آفتاب، طبقه 4
  • پست الکترونیکی: info@drnasserisadr.com
  • صفحه اینستاگرام: mnasserisadr@

 

1 + 7 =

(Visited 356 times, 1 visits today)
تماس سریع با دکتر ناصری صدر