در قسمت جلوی گلو، ناحیه عرضی گردن (زیر سیب گلو)، غده‌ای پروانه‌ای شکل به نام غده تیروئید وجود...