زمان مناسب برای جراحی ترمیمی بینی جراحی ترمیمی بینی با اهدافی همچون زیبایی و یا درمانی انجام می گیرد. این جراحی بسیار پیچیده می باشد و در زمان مناسبی باید انجام گیرد تا نتایج خوبی از جراحی دریافت شود. در صورتی که بعد از گذشت مدت طولانی از جراحی بینی اولیه مشکلات ظاهری و تنفسی…

ادامه… →