اصلاح مشکلات شاخک های بینی شاخک های بینی در صورتی که بزرگ شوند می تواند باعث انسداد راه هوایی بینی شود و مشکلاتی را در تنفس ایجاد کند . وظیفه اصلی شاخک های بینی گرم و مرطوب کردن هوایی است که از بینی می گذرد.گ تشخیص بزرگی شاخک های بینی با معاینه کامل داخل بینی…

ادامه… →