لیفت صورت با نخ بسیاری از زنان از پیدایش آثار پیری بروی صورت و کشیدگی و آویزانی پوست صورتشان بسیار ناراحت و غمگین هستند . روش های بسیار جدیدی برای رفع این آثار پیری مطرح شده است که لیفت با نخ یکی از تکنیک های درمانی موثر است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته…

ادامه… →